“Tekenen = denken”

Mijn fascinaties zijn: sporen van leven en gebruik. Het is een gevoel van kwetsbaarheid van de omgeving en afwezigheid van schoonheid wat mij fascineert. (mis)Communisatie tussen mens, object en omgeving. En de idee van oneindigheid der dingen. Dat uit vergaande materie weer iets nieuws voortkomt.

Tekenen is voor mij een doorgaand proces van ontwikkelingen. Weggummen kan, maar iedere lijn wordt in het moment getrokken. Dan terug stappen en kijken. Soms heb ik een hele reeks tekeningen gemaakt, maar weet niet wat ze als eenling betekenen. Op zo’n moment kunnen er verbindingen ontstaan tussen de tekeningen onderling en ineens zie ik verbanden en teken ik ze aan elkaar: een samengestelde tekening komt zo tot leven.

Ik werk op papier met meestal potloden, conté en balpen. Soms voeg ik tape toe. Tape zorgt ook voor de letterlijke verbinding tussen oud en nieuw werk. Ik experimenteer met settings op de muur. Zo ontstaan nieuwe installaties die in een tentoonstelling op deze manier te exposeren zijn.

“Tekenen met video”

Ik ga graag voorbij de grenzen van het papier. Een digitale slag maken voelt grenzeloos. De variaties zijn eindeloos. De cross-over van 2d naar 4d.

Resultaten zijn te bekijken op mijn Youtube kanaal en Instagram account.

Rotterdam 2020
SKAR atelier Hildegardisstraat 8 in Rotterdam

English text

“Drawing = Thinking”

My fascinations are: traces of life. Residues. It is a feeling of vulnerability of the environment and the absence of beauty that fascinates me. (non)Communication between people, object and environment. And the idea of infinity of things. Lost substance is the beginning of something new far-reaching matter.

Nowadays I work on paper with (color)pencil and ballpoint pen. Sometimes I add tape to my work.

Drawing for me is a continual process of development. Erasing is possible, but each line is drawn in the moment. In high concentration. Then step back and watch. Sometimes I made a series of drawings, but I do not know what they mean as a loner. At such a time, there may be connections occur between the drawings themselves and I draw them together: a composite drawing is being born.

Working with tape on the wall: In this way I make installations for expositions and I can make connections between old en new work.
Recently I make stop motions and videos/ I am calling it: Drawing with video. It’s a mixture of handmate drawings with video. Watch it on my Youtube channel.

Rotterdam 2020