poging tot poëzie

Deelname Poëziemiddag

zondag 19 oktober 2014
aanvang 14.30 uur
Themapoëzie & fotografie’

Tijdens deze middag worden voor-drachten afgewisseld met korte poëtische kunstenaarsfilmpjes.
Floor zal een cyclus van gedichten laten horen. Vaak staat het object hierin centraal, resten en sporen van gebruik, overblijfselen. Dit loopt parallel aan haar tekeningen. In wezen gaat het over (mis)communicatie tussen mens en object en omgeving.Reacties zijn gesloten.